Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi Web 2.0 în aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (ProWeb)
Contract: POS DRU/157/1.3/S/141587
Web: proweb.ssai.valahia.ro/

Beneficiar: Universitatea "Valahia" din Târgovişte, România
Partener P1: Universitatea "Ovidius" din Constanţa, România


Structura modulelor de formare

Modulul 1. Abordări moderne în didactica Matematicii şi Ştiinţelor Naturii (Platforma educaţională)

Disciplina/ Formatori P1 Nr. ore (C+AP+E) Evaluare Nr. credite propuse
1. Fundamente psihopedagogice ale utilizării TIC în formarea continuă a cadrelor didactice din aria curriculară Matematică şi Ştiințe ale Naturii
Conferenţiar univ. dr. Elena-Cristina FLAUT
Lector univ. dr. Diana SAVIN
13+27+3 colocviu 13
2. Tehnologii şi aplicaţii multimedia şi hypermedia în educaţia modernă
Conferenţiar univ. dr. Eugen ZAHARESCU
Lector univ. dr. Cristina SBURLAN
Lector univ.dr.George CÎRLIG
13+27+3 colocviu 12
3. Evaluare finală 3 colocviu -

Număr total ore: 89 din care: 26 ore curs (C); 54 ore activităţi practice (AP); 9 ore evaluare (E)

Număr total credite propuse: 25 credite


Modulul 2. E-educaţie în cadrul ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (Platforma educaţională)

Disciplina/ Formatori P1 Nr. ore (C+AP+E) Evaluare Nr. credite propuse
1. Aplicaţii educaţionale ale web 2.0 în aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii
Lector univ. dr. Ozten CHELAI
Lector univ. dr. Denis IBADULA
Asistent univ.dr.Cristina ŞERBAN
13+27+3 colocviu 13
2. Instrumentaţie virtuală şi software educațional
Conferenţiar univ. dr. Eugen PETAC
Lector univ. dr. Andrei RUSU
13+27+3 colocviu 12
3. Evaluare finală 3 colocviu -

Număr total ore: 89 din care: 26 ore curs (C); 54 ore activităţi practice (AP); 9 ore evaluare (E)

Număr total credite propuse: 25 credite


Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Axa prioritară : "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltarii societă ţii bazate pe cunoaştere".
Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională ".

Titlul proiectului: "Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi Web 2.0 în aria curriculara Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (ProWeb)".
Contract: POS DRU/157/1.3/S/141587.
  • Valoarea proiectului: 5.845.359,05 RON
  • Asistenţă financiară nerambursabilă : 5.727.867,33 RON
  • Perioada de desfăşurare: 1.05.2014-31.10.2015 (18 luni)

The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union or the Romanian Government.

For detailed information about other programs co-financed by the European Union, please visit www.fonduri-ue.ro


Copyright  ©2002-2015, CDSD. All rights reserved. This website reflects the views only of the author.