International Conference on Creative Collaboration through Supportive Technologies (ICCCST 2015)

ProWeb Workshop

July 24, 2015, Constanţa, România

Despre ICCCST 2015

Universitatea "Ovidius" din Constanţa organizează Conferinţa ICCCST 2015 - International Conference on Creative Collaboration through Supportive Technologies. Sunt invitate să participe cadre didactice din invăţămantul primar, gimnazial, liceal, universitar, din toate ariile curriculare, precum şi specialişti din cercetare, pentru care prezintă interes subiectele Conferinţei:
  • Tehnologii şi aplicaţii multimedia şi hypermedia în educaţia modernă
  • Instrumentaţie virtuală şi software educaţional
  • Aplicaţii educaţionale ale Web 2.0
  • Fundamente psihopedagogice ale utilizării TIC în procesul de educaţie
Participarea la ICCCST 2015 va fi o foarte bună ocazie ca toţi cei interesaţi să-şi împărtăşească ideile, experienţa şi rezultatele obţinute în materie de utilizare a noilor tehnologii în educaţie.
Versiunile finale ale lucrărilor, pentru care sunt îndeplinite condiţiile de apariţie, vor fi publicate într-un volum electronic cu ISBN. Volumul va fi însoţit de o diplomă de participare la ICCCST 2015.

Call for papers

  • 10 iulie 2015 18 iulie 2015 - Trimiterea formularului de înscriere de mai jos. În Formular.doc vă rugăm să completaţi titlul lucrării (numărul maxim de lucrări pentru un autor -2), numele autorilor (maxim 2) şi rezumatul lucrării (200-400 cuvinte in limba română sau în limba engleză).
  • 20 iulie 2015 - Trimiterea versiunii finale a lucrării în format electronic, format .pdf, conform instructiunilor de redactare.
Conferinţa ICCCST 2015 este fără taxă de participare.

Formulare de înscriere: Formular.doc (ro) ; Formular.pdf (ro);
Formular.doc (en) ; Formular.pdf (en).

Adresa pentru corespondenţă: ccst.conference@gmail.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Copyright  ©2002-2015, CDSD. All rights reserved. Acest site reflectă numai punctul de vedere al autorului.