International Conference on Creative Collaboration through Supportive Technologies (ICCCST 2015)

ProWeb Workshop

July 24, 2015, Constanţa, România

Despre ICCCST 2015

Universitatea "Ovidius" din Constanţa organizează Conferinţa ICCCST 2015 - International Conference on Creative Collaboration through Supportive Technologies. Sunt invitate să participe cadre didactice din invăţămantul primar, gimnazial, liceal, universitar, din toate ariile curriculare, precum şi specialişti din cercetare, pentru care prezintă interes subiectele Conferinţei:
  • Tehnologii şi aplicaţii multimedia şi hypermedia în educaţia modernă
  • Instrumentaţie virtuală şi software educaţional
  • Aplicaţii educaţionale ale Web 2.0
  • Fundamente psihopedagogice ale utilizării TIC în procesul de educaţie
Participarea la ICCCST 2015 va fi o foarte bună ocazie ca toţi cei interesaţi să-şi împărtăşească ideile, experienţa şi rezultatele obţinute în materie de utilizare a noilor tehnologii în educaţie.
Versiunile finale ale lucrărilor, pentru care sunt îndeplinite condiţiile de apariţie, vor fi publicate într-un volum electronic cu ISBN. Volumul va fi însoţit de o diplomă de participare la ICCCST 2015.

Despre ProWeb

Universitatea "Ovidius" din Constanţa implementează proiectul "Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi Web 2.0 în aria curriculară Matematică şi Știinţe ale Naturii (ProWeb)", ca partener P1. Universitatea "Valahia" din Târgovişte, ca beneficiar al finanţării nerambursabile, are ca parteneri în proiect Universităţile "Ovidius" din Constanţa, "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, "Lucian Blaga" din Sibiu şi "Ștefan cel Mare" din Suceava. Reuniunea de lansare a proiectului ProWeb, planificat să se desfăşoare pe durata a 18 luni, a fost găzduită de Universitatea "Valahia" din Târgovişte pe 15 iulie 2014, la Centrul Internaţional de Conferinţe. Obiectivul general al proiectului ProWeb este îmbunătăţirea formării continue a cadrelor didactice din grupul ţintă, prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente didactice inovative, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Activităţile derulate în cadrul proiectului ProWeb, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare 1 şi domeniului major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare".

Despre Universitate

Universitatea "Ovidius" din Constanţa este o instituţie de învăţământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licenţă, masterat şi doctorat de calitate, recunoscută de instituţii de acreditare naţionale şi internaţionale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenţi, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră. Universitatea poartă numele poetului roman Publius Ovidius Naso, care a trăit ultima parte a vieţii la Tomis, colonia grecească premergătoare oraşului Constanţa. Patronul spiritual al universităţii a lăsat o moştenire culturală întregii umanităţi, transmiţând generaţiilor ce vin, prin miturile antice din Metamorfoze, un mesaj despre pasiune şi dăruire, despre puterea dragostei, despre creaţie, evoluţie şi transformare. Universitatea "Ovidius" are misiunea să creeze, să menţină şi să distribuie cunoştinţe către societate prin educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică la standarde Europene. Universitatea se află în serviciul comunităţii dar are impact în întreaga zonă a Mării Negre, în Europa şi dincolo de aceasta.

Despre Constanţa

Universitatea "Ovidius" este un reper definitoriu al municipiului Constanţa, o metropolă antică care îşi începe istoria în urmă cu peste 2.500 de ani. Fondat de coloniştii greci din Milet în secolul al VI-lea î.Hr., Tomis a fost cucerit de romani în anul 71 î.Hr. şi redenumit Constantiana de către împăratul roman Constantin cel Mare, în onoarea surorii sale. Numele a fost prescurtat la Constanţa în timpul epocii otomane. În timpul secolului al XIII-lea, în special negustorii genovezi au dominat Marea Neagră şi astfel Constanţa a înflorit, pentru ca apoi să decadă, două secole mai târziu, sub dominaţia turcă. Oraşul a început să renască în secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea portului şi construcţia podului peste Dunăre. Regele Carol I a avut un rol însemnat în dezvoltarea oraţului ca principal nod comercial şi staţiune balneară. Constanţa s-a dezvoltat continuu în ultimii ani devenind cel mai mare oraţ din regiune. Portul Constanţa este cel mai mare port European la Marea Neagră şi unul dintre cele mai mari de pe continent. Oraşul este legat de capitală şi restul ţării printr-o autostradă modernă, de Europa, prin canalul Dunăre-Marea Neagră şi de întreaga lume printr-un aeroport internaţional. Constanţa este un important centru economic dar şi cultural, unic prin comorile sale arheologice şi atmosfera din centrul vechi al oraşului. Deschiderea către toate zările face din Constanţa unul dintre cele mai cosmopolite oraţe ale ţării. Mozaic etnic şi confesional, spaţiu al comunicării şi înţelegerii, municipiul de la malul marii este un oraş care atrage tinerii. Vara este o destinaţie preferată pentru vacanţe, iar în restul anului o metropolă a studenţilor. Spaţiile destinate sportului, evenimentelor culturale şi distracţiei fac din Constanţa un oraş vibrant, un oraş al tinerilor.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Copyright  ©2002-2015, CDSD. All rights reserved. Acest site reflectă numai punctul de vedere al autorului.