Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi Web 2.0 în aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (ProWeb)
Contract: POS DRU/157/1.3/S/141587
Web: proweb.ssai.valahia.ro/

Partener P1: Universitatea "Ovidius" din Constanţa, România

Echipa de coordonare P1

 • Coordonator proiect: Eugen PETAC, Conferenţiar univ.dr.
 • Responsabil regional IT: Ozten CHELAI, Lector univ.dr.
 • Responsabil financiar - Contabil: Irina VASEA, Economist
 • Responsabil resurse umane: Claudia DAVID, Economist

Echipa de implementare P1 (În ordine alfabetică)

Formatori

 • Ozten CHELAI, Lector univ. dr.
 • George Valentin CÎRLIG, Lector univ. dr.
 • Cristina FLAUT, Conferenţiar univ. dr.
 • Denis IBADULA, Lector univ. dr.
 • Eugen PETAC, Conferenţiar univ. dr.
 • Andrei RUSU, Lector univ. dr.
 • Diana SAVIN, Lector univ. dr.
 • Cristina SBURLAN, Lector univ. dr.
 • Cristina ŞERBAN, Asistent univ. dr.
 • Eugen ZAHARESCU, Conferenţiar univ. dr.

Experţi judeţeni facilitatori (EF) şi monitorizare grup ţintă (EM)

 • Lidia DUMBRAVĂ, EF, Profesor, Judeţul Vrancea
 • Mihalea DUMITRU, EF, Profesor, Judeţul Tulcea
 • Ion IONAŞCU, EM, Profesor, Judeţul Vrancea
 • Alina-Elena NIŢU, EM, Profesor, Judeţul Constanţa
 • Daniela PETROV, EM, Profesor, Judeţul Tulcea
 • Mircea VRANĂ, EF, Profesor, Judeţul Constanţa

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Axa prioritară : "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltarii societă ţii bazate pe cunoaştere".
Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională ".
Titlul proiectului: "Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi Web 2.0 în aria curriculara Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (ProWeb)".
Contract: POS DRU/157/1.3/S/141587.
 • Valoarea proiectului: 5.845.359,05 RON
 • Asistenţă financiară nerambursabilă : 5.727.867,33 RON
 • Perioada de desfăşurare: 1.05.2014 – 31.10.2015 (18 luni)
Beneficiar: Universitatea "Valahia" din Targovişte, România
 • Manager proiect: Iulian BREZEANU, Conferentiar univ.dr.
 • Asistent Manager: Lucia PASCALE, Lector univ.dr.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Copyright  ©2002-2015, CDSD. All rights reserved. Acest site reflectă numai punctul de vedere al autorului.