Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi Web 2.0 în aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (ProWeb)
Contract: POS DRU/157/1.3/S/141587
Web: proweb.ssai.valahia.ro/

Beneficiar: Universitatea "Valahia" din Targovişte, România
Partener P1: Universitatea "Ovidius" din Constanţa, România


Principalele rezultate anticipate

A1. Două programe de formare profesională continuă dezvoltate şi acreditate, patru tutoriale pentru aplicaţii practice accesibile on-line, un manual format hârtie (900 exemplare).
A2. Un portal informatic inovativ dedicat proiectului şi o platformă educaţională Moodle suport.
A3. 850 cadre didactice formate şi minim 830 certificate.
A4. 200 lecţii demonstrative realizate/susţinute de 500 cursanţi, 200 şcoli beneficiare de lecţii demonstrative inovative şi organizarea unui concurs.
A5. Un studiu de impact (100 exemplare).
A6. Trei workshop-uri şi o reţea virtuală destinată îmbunătăţirii calitaţii activităţii de formare şi creşterii schimburilor de bune practici.
A7. Plan de vizibilitate, pagina web a proiectului, 3 filme de prezentare, materiale informative, comunicate de presă, 6 conferinţe de presă.
A8. Monitorizare şi raportare realizată conform cerinţelor finanţatorului.

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Axa prioritară : "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltarii societă ţii bazate pe cunoaştere".
Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională ".

Titlul proiectului: "Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi Web 2.0 în aria curriculara Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (ProWeb)".
Contract: POS DRU/157/1.3/S/141587.
  • Valoarea proiectului: 5.845.359,05 RON
  • Asistenţă financiară nerambursabilă : 5.727.867,33 RON
  • Perioada de desfăşurare: 1.05.2014-31.10.2015 (18 luni)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Copyright  ©2002-2015, CDSD. All rights reserved. Acest site reflectă numai punctul de vedere al autorului.