Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi Web 2.0 în aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (ProWeb)
Contract: POS DRU/157/1.3/S/141587
Web: proweb.ssai.valahia.ro/

Beneficiar: Universitatea "Valahia" din Târgovişte, România
Partener P1: Universitatea "Ovidius" din Constanţa, România


Structura modulelor de formare

Modulul 1. Abordări moderne în didactica Matematicii şi Ştiinţelor Naturii (Platforma educaţională)

Disciplina Nr. ore (C+AP+E) Evaluare Nr. credite propuse
1. Fundamente psihopedagogice ale utilizării TIC în formarea continuă a cadrelor didactice din aria curriculară Matematică şi Ştiințe ale Naturii 13+27+3 colocviu 13
2. Tehnologii şi aplicaţii multimedia şi hypermedia în educaţia modernă 13+27+3 colocviu 12
3. Evaluare finală 3 colocviu -

Număr total ore: 89 din care: 26 ore curs (C); 54 ore activităţi practice (AP); 9 ore evaluare (E)

Număr total credite propuse: 25 credite


Modulul 2. E-educaţie în cadrul ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (Platforma educaţională)

Disciplina Nr. ore (C+AP+E) Evaluare Nr. credite propuse
1. Aplicaţii educaţionale ale web 2.0 în aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii 13+27+3 colocviu 13
2. Instrumentaţie virtuală şi software educațional 13+27+3 colocviu 12
3. Evaluare finală 3 colocviu -

Număr total ore: 89 din care: 26 ore curs (C); 54 ore activităţi practice (AP); 9 ore evaluare (E)

Număr total credite propuse: 25 credite


Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Axa prioritară : "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltarii societă ţii bazate pe cunoaştere".
Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională ".

Titlul proiectului: "Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi Web 2.0 în aria curriculara Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (ProWeb)".
Contract: POS DRU/157/1.3/S/141587.
  • Valoarea proiectului: 5.845.359,05 RON
  • Asistenţă financiară nerambursabilă : 5.727.867,33 RON
  • Perioada de desfăşurare: 1.05.2014-31.10.2015 (18 luni)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Copyright  ©2002-2015, CDSD. All rights reserved. Acest site reflectă numai punctul de vedere al autorului.